Preview Mode Links will not work in preview mode

gastroradio.se

Aug 4, 2020

Gustav Knutsson på restaurang Bhoga om Göteborg som krogstad, Bhogas födelse och utveckling, hur han ser på tävlingen Årets Kock, det nynordiska köket och närmaste framtiden. Bhoga är en av Göteborgs bästa och mest personliga krogar. Den har funnits i åtta år drivs av Gustav tillsammans med Niclas Yngvesson.